Kết nối hệ thống email Zenhub

Kết nối webmail :

Mở trình duyệt web: đăng nhập đường link http://mail.tenmiencuaban

Sau đó điền tên tài khoản và mật khẩu theo cấu trúc : user@tenmiencuaban / matkhau

Bạn sẽ vào được môi trường sử dụng dịch vụ email tại Zenhub.

zh-webmail

Kết nối Microsoft Outlook:

Mở ứng dụng Microft Outlook trên máy tính của bạn. Điền các thông tin đầy đủ theo hình ảnh bên dưới.

01

outlook01

02

outlook02

03 : Chọn IMAP

outlook03

04

outlook04

05

outlook05

06

outlook06

07

outlook07

Kết nối trên di động:

IPHONE: Vào phần Setting -> Mail -> Account ->

01

iphone01

02

iphone2

03

iphone03

04

iphone04

05

iphone05

06

iphone06

07

iphone08

08

iphone

09

iphone11

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?