Hướng dẫn cài đặt địa chỉ Email vào ứng dụng Outlook trên máy MAC

Bước 1: Bạn mở ứng dụng Outlook sau đó chọn vào Tools

Bước 2: Bạn chọn Accounts

Bước 3: Bạn chọn Add Email Accounts

Bước 4: Nhập địa chỉ mail của bạn và chọn Continue

Bước 5: Chọn Choose the Provider

Bước 6: Chọn IMAP/POP

Bước 7: Nhập thông tin máy chủ Email và cổng gửi nhận mail

 Incoming mail server port : 993

 Outgoing mail server port :465

Thông tin máy chủ Email khi cấu hình sẽ là

 Incoming mail server: mail.tenmiencuaban

 Outgoing mail server: mail.tenmiencuaban

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?